Aircel & Wikimedia Foundation announce Wikipedia Zero

Posted by U.B.Pavanaja at Jul 07, 2014 05:45 AM |
Aircel and Wikimedia Foundation came together to announce Wikipedia Zero. As per this, users of Aircel need not pay for data for accessing Wikipedia. Dr. U.B.Pavanaja wrote a report on this in Prajavani.

Click here to read the article published in Prajavani on July 3, 2014.


ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಸುದ್ದಿ

ಏರ್‌ಸೆಲ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಏರ್‌ಸೆಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಮತ್ತು ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನು ನಡೆಸುವ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್‌ಸೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅವರು ಅಂತರಜಾಲ ಬಳಕೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಝೀರೊ ಎಂಬುದು ಆಫ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯೋಜನೆ.

ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಕಂಪೆನಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ (ಡಾಟಾ) ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಝೀರೊ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏರ್‌ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.

See the portion about Wikipedia Zero below:

Wikipedia Zero

Click to download the PDF here.